15 Jan Nekomentované Matúš Baša Prírodné staviteľstvo

Keď spomínam na rok 2016, ako prvá spomienka sa mi v hlave vybaví úžasný výlet po Južnej Afrike. Niekoľko týždňov sme strávili v Kapskom meste a na ceste po Garden Route. Potom sme